top of page
Image by Sigmund

Pedagogikken i barnehagen

Montessoripedagogikken er en helhetlig utdanning som følger barnet fra fødsel og inn i voksenlivet. Maria Montessori så på de første seks årene som de viktigste i menneskets liv, da grunnlaget for barnets dannelse ble lagt. Derfor er montessoribarnehagen en så sentral del av montessoripedagogikken. Her skal barnet både få rom til å være selvstendig og klare seg selv, og få lov til å være en viktig bidragsyter for fellesskapet. Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre. (Montessori Norge)

Praktiske hverdagsaktiviteter

Hverdagsaktiviteter er viktig i Montessoripedagogikken. Ved å delta i daglige gjøremål og øve seg på dagligdagse ferdigheter vil barna bli forberedt på livet de møter.


Materiellet i dette fagområdet hjelper barnet å utvikle sin finmotorikk og håndens bevegelse. Hånden er intelligensens redskap, for det er gjennom håndens aktivitet barnet lærer om sin verden og kan påvirke sin omverden.


Når barnet jobber med de praktiske hverdagsøvelser i Toten Montessoribarnehage vil barnet for eksempel øve på å kneppe og dra opp glidelåser, gre håret, pusse nesa, vaske hendene, bære stol, rulle teppe, vaske vindu eller kluter. 

Barnet kan delta i alt det praktiske arbeidet som trengs å gjøres i løpet av en dag i barnehagen. Noen aktiviteter er enkle og korte, mens andre er mer omfattende. Hverdagsaktivitetene setter barna i stand til å selvstendig ta del i og i å skape hverdagen sin både i barnehagen og hjemme. Å mestre hverdagens gjøremål gir barna muligheten til å oppleve seg selv som en aktiv del av fellesskapet. Formålet med de ulike øvelsene er å hjelpe barnet i å tilegne seg praktiske ferdigheter og oppnå selvstendighet i forhold til sin egen person og miljøet rundt seg. I presentasjonene av praktiske øvelser legges det nå vekt på presisjon i bevegelsene og nøyaktighet i arbeidet. De eldre barna jobber gjerne med praktiske hverdagsøvelser når de oppdager at noe skal ordnes, gjøres rent i rommet eller ved å jobbe på kjøkkenet.

Alt har sin plass
Rydde opp etter seg
Ta vare på leker/ arbeidsmateriell
Rydde på/ av bordet
Støvtørking
Kosting av gulv
Kildesortere
Rydde ute (koste, luke osv.)
Ta vare på verden vi lever i

Harmoni og høflighet

Lærdommene i Harmoni og høflighet er hjørnesteinen i Montessoripedagogikken, og arbeidet med dette er vårt viktigste virkemiddel for å utvikle en godt fungerende barnegruppe. Alle barn lengter etter å få være delaktige i sitt miljø og i sin kultur, og Montessori mente at barn har en sensitiv periode for sosial oppførsel. Harmoni og høflighet har en sentral plass i de praktiske hverdagsøvelsene og innebærer trening i sosial adferd som å hjelpe hverandre, vente på tur og respektere andre i arbeid. I små grupper lærer barna for eksempel å hilse, ta imot besøk og å banke på dører. Det positive søkelyset på hver enkel regel og handlemåte hjelper barna til å samarbeide og respektere hverandre.

Praktiske hverdagsaktiviteter er alle aktiviteter som setter barnet i stand til å ta del i hverdagen sin, både i barnehagen og hjemme. Arbeidet styrker barnets selvfølelse fordi det bidrar til sin egen og gruppens velvære. Harmoni og høflighet er en del av de praktiske hverdagsaktivitetene. 

 

Gjennom arbeid med Harmoni og høflighet skal barna lære seg å:
Vise hensyn
Vise omsorg
Vise respekt
Vise forståelse
Vise høflighet

Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre.

Praktiske hverdagsaktiviteter
Harmoni og høflighet
bottom of page