top of page

Toten Montessori

Ei lita hand i ei stor, sammen for fred på jord.
Læring, kunnskap og harmoni på Toten Montessori.

Hjem: Welcome

“The education of even a small child, therefore, does not aim at preparing him for school, but for life.”

Maria Montessori

Kontakt oss

Takk for din melding!

Kontakt
bottom of page