top of page
1_mini.jpg

Toten Montessoriskole 

Toten Montessoriskole en Montessoriskole med sentral beliggenhet i Østre Toten - på Lund i Kolbu. Toten Montessoriskole er en barneskole for elever på 1.–7. trinn på Lund i Kolbu.

 

Toten Montessori skole tilbyr en skole der undervisningen tilpasses hvert enkelt barn. Ingen er like – det er heller ikke måten vi lærer på.

3_mini.jpg

Åpningstider

Kl. 08:30–14:30 alle hverdager

Priser

Skoleplass

Skoleplassen er gratis, og det serveres lunsj på skolen. Det er det du betaler for. Det koster kr. 400,- pr. måned for barn nr. 1, kr. 375,- for barn nummer 2 og Kr. 350,- for de neste 

Skole: Prisliste

FAQ

Hvor mye koster skoleplassen pr. måned?

Det koster kr. 400,- per måned for barn nummer 1, kr. 375,- for barn nummer 2 og Kr. 350,- for de neste.  Dette inkluderer fersk mat, drikke og frukt. Det serveres varm mat 2 ganger i uken.

Har elevene lekser?

Utvidet skoledag gjør at lekser gjøres på skolen, og man trenger det ikke hjemme. Vi verdsetter at barn gjør andre aktiviteter når de kommer hjem.

Hva er en heldagsskole?

Skolen begynner 08:30–14:30, med tilsyn fra kl. 08:00. Dette gjelder alle elever fra 1.–7.trinn.

Hvordan er skoleskysstilbudet?

Elever i Østre Toten Kommune har krav på gratis skyss til TMS. Dette fordi det er et pedagogisk tilbud. Ellers gjelder vanlig regler for skoleskyss. For elever utenfor Østre Toten Kommune er det gratis skoleskyss til Østre Totens kommunegrense. Man må betale fra kommunegrensen til Toten Montessoriskole. Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). Les mer her.

Hvordan er overgangen til ungdomsskolen?

Vår erfaring er at elevene er godt utrustet og klarer seg fint. Elevene blir selvstendige, og er vant til varierte arbeidsformer. De får ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

Hvordan vet vi at elevene lærer det de skal?

Vi følger Montessori-læreplanen som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi har også kontinuerlig observasjon og tett oppfølging av hver elev. God lærertetthet og elevsamtaler hver uke gjør at vi får god innsikt i hvor eleven er i sin læringsutvikling. Vi gjennomfører også kartleggingsprøver og nasjonale prøver.

Skole: FAQ

Bilder av skolen

Bilder av skolen
bottom of page