1_mini.jpg

Toten Montessoriskole

I rolige omgivelser på Toten tilbyr vi en skole der undervisningen tilpasses hvert enkelt barn. Ingen er like – det er heller ikke måten vi lærer på.

3_mini.jpg

Åpningstider

Kl. 08:30–14:30 alle hverdager

Priser

Skoleplass

Skoleplassen er gratis, og det serveres lunsj på skolen. Det er det du betaler for. Det koster 300,– kr pr. måned.

NB! Pga koronarestriksjoner får vi for øyeblikket ikke servert mat på skolen. Vi håper på en snarlig endring på dette.

 

FAQ

Hvor mye koster skoleplassen pr. måned?

Det koster 300 kr per måned. Dette inkluderer fersk mat, drikke og frukt. Det serveres varm mat 2 ganger i uken.

Har elevene lekser?

Utvidet skoledag gjør at lekser gjøres på skolen, og man trenger det ikke hjemme. Vi verdsetter at barn gjør andre aktiviteter når de kommer hjem.

Hva er en heldagsskole?

Skolen begynner 08:30–14:30, med tilsyn fra kl. 08:00. Dette gjelder alle elever fra 1.–7.trinn.

Hvordan er skoleskysstilbudet?

Elever i Østre Toten Kommune har krav på gratis skyss til TMS. Dette fordi det er et pedagogisk tilbud. Ellers gjelder vanlig regler for skoleskyss. For elever utenfor Østre Toten Kommune er det gratis skoleskyss til Østre Totens kommunegrense. Man må betale fra kommunegrensen til Toten Montessoriskole. Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn). Les mer her.

Hvordan er overgangen til ungdomsskolen?

Vår erfaring er at elevene er godt utrustet og klarer seg fint. Elevene blir selvstendige, og er vant til varierte arbeidsformer. De får ikke problemer med å tilpasse seg et nytt skolesystem.

Hvordan vet vi at elevene lærer det de skal?

Vi følger Montessori-læreplanen som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Vi har også kontinuerlig observasjon og tett oppfølging av hver elev. God lærertetthet og elevsamtaler hver uke gjør at vi får god innsikt i hvor eleven er i sin læringsutvikling. Vi gjennomfører også kartleggingsprøver og nasjonale prøver.

 

Bilder av skolen