top of page

Om Toten Montessoriskole

Høsten 2007 åpnet Toten Montessoriskole dørene. Etter en aktiv sommer med stor dugnadsinnsats kunne elevene møte en nyoppusset, innbydende skole. Toten Montessoriskole har overtatt lokalene til Lund skole, som ble nedlagt våren 2006.

 

Hos oss ligger selvfølgelig montessoripedagogikken til grunn for læringsarbeidet vårt. Elevene arbeider i aldersblandede grupper. For å nå de ulike målene i læreplanen bruker vi mye materiell, som konkretiserer det elevene skal lære. Vi er derfor ikke så lærebokbasert som en er vant til i den kommunale skolen.

 

Ro og struktur er et annet satsningsområde. Vi legger stor vekt på å gi elevene strategier for rolig arbeid med individuelle planer. Selv om skolen framstår som temmelig åpen, blir mange overrasket over hvor stille og rolig det er her. På Montessoriskoler har ungene lange arbeidsøkter. Et viktig prinsipp er at den enkelte elev skal gis muligheten til å komme inn i dyp konsentrasjon uten å bli avbrutt. Den enkelte lærer er veileder.

 

Vi er stolte over muligheten vi har til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring. For å ta kravet om individuelt tilpasset opplæring på alvor, krever det god voksendekning. Det har vi. Skolemåltidet hos oss er populært. For 300 kr i maneden får barna lunsj. To dager i uka er det varm mat, de andre dagen serverer vi brødmat og variert pålegg. Barna samles på kjøkkenet og spiser sammen. Barna hjelper til med avviklingen av måltidet.

bottom of page