top of page

Om Toten Montessoribarnehage

Toten Montessoribarnehage er en privat barnehage som startet opp i august 2020. Barnehagen er godkjent for inntil 18 barn fra 0-6 år. Vi holder til i koselige omgivelser på Lund i Ytter-Kolbu.


Vi har store romslige lokaler og et uteområde som gir mulighet for svært variert lek i trygge og samtidig utfordrende omgivelser med omliggende gårdsbruk, kulturminner, lavvo i gangavstand, skiløyper, akebakker, gapahuk og skogsområder. Toten Montessoriskole er vår nærmeste nabo.
Barnehagen bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Vi ønsker å gi barna mulighet til å konsentrere seg i et trygt og rolig miljø. Vi legger også stor vekt på at alle ansatte ser og blir godt kjent med hvert enkelt barn.


Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er et nasjonalt dokument som legger føringer for barnehagens innhold og utforming. Montessoribarnehagen følger denne planen. Den gir oss mulighet og rom til å bevare vårt pedagogiske særpreg, samtidig som vi er forpliktet til å drive innenfor rammene som planen foreskriver. I tillegg har Norges Montessoriforbund utarbeidet en egen Montessori fagplan som heter Følg med! Pedagogisk fagplan for Montessoribarnehagen.


Barnehagen er nyoppstartet, deres barn og foreldregruppe har derfor stor mulighet til å være med å påvirke barnehagens kultur og utvikling. Måten vi arbeider på, vil også hele tiden være dynamisk i forhold til barnegruppen og barnas behov.


I Toten Montessoribarnehage er vår viktigste jobb å ta vare på barna, vise de god omsorg og sørge for at de er trygge i barnehagen. Disse prinsippene ivaretar vi gjennom våre fokusområder:

Følg barnet.png
bottom of page