top of page

Vi starter opp en økologisk kjøkkenhage!

Oppdatert: 12. feb. 2020

For kort tid siden kunne vi glede oss over beskjeden fra Sparebankstiftelsen DNB om at vi er innvilget støtte til å starte kjøkkenhage med oppstart våren 2020. Vi håper at dere der hjemme gleder dere like mye som oss, og vi vil gjerne fortelle litt mer om intensjonen med – og tanken bak – denne økologiske skolehagen.


Montessoripedagogikken ligger nært opp mot den offentlige skolen, men den har flere elementer som skiller seg ut. Blant annet har den sitt fundament i naturen og gjensidig respekt for alt levende. Stort fokus på at alt henger sammen, og gjensidig avhengighet i et økologisk mangfold på alle nivåer.


En kjøkkenhage er et naturlig verktøy i montessoriutdanningen. Gjennom arbeidet med skolehagen får elevene innsikt i økologisk hagebruk og jordbruk. De lærer også hvor positiv effekt dette kan ha på miljøet, både lokalt og globalt. Barna får erfare tiden det økologiske kretsløpet tar – en utvikling er ikke bærekraftig dersom naturressursene utnyttes i et større tempo enn de klarer å fornye seg. For å skape en god framtid, må vi starte med barna.


Elevene vil kunne lære å dyrke sin egen mat og lære hvordan de kan tilberede gode og sunne måltider. Lære om hvilke planter og blomster som trekker til seg ulike insekter som vi er avhengig av for at vi skal få mat. Generelt vil kjøkkenhagen kunne gi økte kunnskaper om helse og livsstil og natur- og miljøvern. Målet er at barna skal oppnå kunnskap om kretsløpet vi har. Vi vil dyrke mat på en måte som gjør at dyrene i og over jorda har det bra. Jorda skal være sunn og miljøet rundt rent.84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page